MATEMATIK

ALGEBRA

0. årgang - Tal og algebra

Et tre-ugers forløb med særligt fokus på emnet "tal og algebra". Der arbejdes med materialet #Format"