MATEMATIK

ALGEBRA

4. årgang
6. årgang
7. årgang
8. årgang
Geometri og måling
Sandsynlighed og statistik

0. årgang - Tal og algebra

Et tre-ugers forløb med særligt fokus på emnet "tal og algebra". Der arbejdes med materialet #Format"