MATEMATIK

ALGEBRA

4. årgang
6. årgang
7. årgang
8. årgang
Geometri og måling
Sandsynlighed og statistik
Tal og tælling

1. årgang - Tal og tælling

Forløb med særligt fokus på emnet "tal og algebra". Der arbejdes med materialet Kontext+ og hvordan man kan tælle på forskellige måder.

Forløbet kan findes i SHARE IT på Meebook under titlen: "Tal og tælling 1.D", Niveau: "Indskoling", Fagområde: "Matematik".