MATEMATIK

ALGEBRA

1. årgang - Tal og tælling

Forløb med særligt fokus på emnet "tal og algebra". Der arbejdes med materialet Kontext+ og hvordan man kan tælle på forskellige måder.

Forløbet kan findes i SHARE IT på Meebook under titlen: "Tal og tælling 1.D", Niveau: "Indskoling", Fagområde: "Matematik".