DANSK

KOMMUNIKATION

Kommunikation
Fremstilling
Fortolkning
Læsning

1. årgang - Ridder Ras

Eleverne arbejder med Ridder Ras, hvor det handler om at læse og forstå samt bevægelsesteater.

Evaluering