MATEMATIK

ALGEBRA

4. årgang
6. årgang
7. årgang
8. årgang
Geometri og måling
Sandsynlighed og statistik

2. årgang - Tal til 1000

Der arbejdes med målene:

- Jeg skal kunne tælle og skrive tallene fra 0 til 1000 og kunne forklare opbygningen af tallene.

- Jeg skal kunne anvende viden om titalssystemet til at sætte tallene i rækkefølge på tallinje og kunne beskrive pengeløb.

Forløbet kan findes i SHARE IT på Meebook under titlen: "Tal til 1000 2.D", Niveau: "Indskoling", Fagområde: "Matematik".