DANSK

KOMMUNIKATION

Kommunikation
Fremstilling
Fortolkning
Læsning

2. årgang - Levende fortællinger

Mål for forløbet: Eleverne lærer at fortælle en historie med start, midte og slutning i den rigtige rækkefølge. Eleverne lærer at gøre deres fortælling levende. Eleverne lærer at give feedback på hinandens fortællinger. Eleverne tør at fortælle for klassen.

Forløbet kan findes i SHARE IT på Meebook under titlen: "Mundtlighed (APM)", Niveau "Indskoling", Fagområde "Dansk".

Evaluering