DANSK

FREMSTILLING

3. årgang - Personlig beretning

I forløbet arbejder eleverne med den personlige beretning ud fra materialet "Tid til at skrive". Eleverne skal lære at skrive berettende tekster og skal have styr på genretrækkene.

3. årgang - Rapportskrivning

Formålet med forløbet er at give eleverne genrekendskab til rapportskrivningen. Der arbejdes med emnet Nordiske Lande. I forløbet præsenteres eleverne desuden til at arbejde med skriftlighed på Google Docs