DANSK

FREMSTILLING

0. årgang
1. årgang
Fremstilling
Fortolkning
Læsning

3. årgang - Personlig beretning

I forløbet arbejder eleverne med den personlige beretning ud fra materialet "Tid til at skrive". Eleverne skal lære at skrive berettende tekster og skal have styr på genretrækkene.

5. årgang
6. årgang

3. årgang - Rapportskrivning

Formålet med forløbet er at give eleverne genrekendskab til rapportskrivningen. Der arbejdes med emnet Nordiske Lande. I forløbet præsenteres eleverne desuden til at arbejde med skriftlighed på Google Docs