DANSK

KOMMUNIKATION

Kommunikation
Fortolkning
Læsning

3. årgang - Ordet er dit

I forløbet lærer eleverne at bruge deres stemme og kropssprog til at blive bedre til at formidle mundtligt i form af oplæsning, fremlæggelse og samtale.

Forløbet kan findes i SHARE IT på Meebook under titlen: "Mundtlighed", Niveau: "Mellemtrin", Fagområde: "Dansk", Afsender: "Winnie Svendsen".

3. årgang - Ordsprog og talemåder

Eleverne arbejder med filmproduktion over emnet sprogforståelse. I løbet af projektet lærer eleverne om arbejdsprocesserne ved filmproduktion, arbejder med iPads, lydprogrammet "Audacity" og klippeprogrammet "MovieMaker". Samtidig stifter eleverne bekendtskab med forskellige begreber i forbindelse med sprogforståelse, herunder talemåder og ordsprog.