MATEMATIK

ALGEBRA

3. årgang - Tal og måling

I forløbet arbejdes der bl.a. med talrækker, afrunding og veksling.

Forløbet kan findes i SHARE IT på Meebook under titlen: "Tal og måling", Niveau: "Mellemtrin", Fagområde: "Matematik".