DANSK

KOMMUNIKATION

Kommunikation
Fortolkning
Læsning

4. årgang - Oplæsning

Eleverne arbejder med oplæsning, hvor de bl.a. skal øve sig i at lytte aktivt, når andre læser op. Eleverne skal lære at læse op med forståelse, at bruge deres stemmer varieret, at bruge pauser og tempo som virkemidler, og at læse op i læsekor.