MATEMATIK

ALGEBRA

5. årgang - Regn med store tal

I forløbet arbejdes der med store tal, og eleverne skal bl.a. lære at læse og skrive store tal, at afrunde store tal og medtoder til at regne med store tal.

Forløbet kan findes i SHARE IT på Meebook under titlen: "Regn med store tal", Niveau: "Mellemtrin", Fagområde: "Matematik".