DANSK

KOMMUNIKATION

Kommunikation
Fremstilling
Fortolkning
Læsning
Ordet er dit

5. årgang - Mundtlighed

Forløbet har fokus på mundtlighed - altså at bruge sin stemme i stedet for at skrive, når man formidler til andre, og selv lytte aktivt til det, andre siger.

Forløbet kan findes i SHARE IT på Meebook under titlen: "Mundtlighed", Niveau: "Mellemtrin", Fagområde: "Dansk".