DANSK

KOMMUNIKATION

Kommunikation
Fortolkning
Læsning
Eventyroplæsning

7. årgang - Oplæsning og eventyr

Forløbet består af to grene: eventyr og oplæsning. Der arbejdes med eventyr som genre, hvor der læses og analyseres forskellige eventyr. Efterfølgende trænes disciplinen oplæsning, som er en del af afgangsprøven i 9. klasse.

Forløbet kan findes i SHARE IT på Meebook under titlen: "Oplæsning og eventyr", Niveau: "Udskoling", Fagområde: "Dansk".