MATEMATIK

ALGEBRA

4. årgang
6. årgang
7. årgang
8. årgang
Geometri og måling
Sandsynlighed og statistik
Potenser og kvadratrødder

8. årgang - Potenser og kvadratrødder

Eleverne skal lære om begreberne potenser og kvadratrødder og kunne beregne simple regneudtryk med disse.

Forløbet kan findes i SHARE IT på Meebook under titlen: "8. kl. APM 1: Potenser og kvadratrødder", Niveau: "Udskoling", Fagområde: "Matematik".

8. årgang - Funktioner

Eleverne skal lære arbejde med linære funktioner, hældningstal i en funktion, skæring med y-aksen i en funktion, ubekendte i ligninger og at isolere den "ubekendte".

8. årgang - Ligninger

I arbejde med ligninger og ligningsløsninger er lighedstegnet et meget centralt symbol. Der skal være ligevægt, så det, der står på den ene side af lighedstegnet, skal have samme værdi som det, der står på den anden side.

Eleverne skal i dette forløb lære at forstå lighedstegnets betydning i arbejdet med ligninger, at benytte forskellige metoder til at løse ligninger samt at benytte og forklare reglerne for ligningsløsning.