MATEMATIK

ALGEBRA

9. årgang - Algebra og funktioner

Et tre-ugers forløbet med fokus på lineære / ikke lineære (ekspotential-) funktioner. I forløbet vægtes den matematiske kompetence modellering.

Forløbet kan findes i SHARE IT på Meebook under titlen: "Algebra og funktioner", Niveau: "Udskoling", Fagområde: "Matematik".