MATEMATIK

ALGEBRA

4. årgang
6. årgang
7. årgang
8. årgang
Geometri og måling
Sandsynlighed og statistik
Algebra og funktioner

9. årgang - Algebra og funktioner

Et tre-ugers forløbet med fokus på lineære / ikke lineære (ekspotential-) funktioner. I forløbet vægtes den matematiske kompetence modellering.

Forløbet kan findes i SHARE IT på Meebook under titlen: "Algebra og funktioner", Niveau: "Udskoling", Fagområde: "Matematik".