Den åbne skole

Pilotprojektuge med Hippomini

En pilotprojektuge med det formål at indsamle viden om læringsprocesser, og munde ud i en open source platform på wwww.makerspace.dk. Projektugen tager afsæt i en erhvervscase fra virksomheden ODIN Maskinfabrik A/S, som har stillet tre cases op, som eleverne kan arbejde med.Se mere her: Sway om projektet

SmåP og kulturfagsprøve

Som en obligatorisk del af prøven i de tre kulturfag - historie, samfundsfag og kristendom - skal eleven udfærdige et produkt. I den forbindelse har SmåP udviklet nogle aktiviteter som kan bruges til dette - hvor to af vores dygtige lærere har været inde over. Se mere her: Prøven i kulturfag

BLOK #3

Skolekonkurrencen "Blok # 3" handler om:  

  • At bygge fremtiden kraftværksblokke. 

  • 250 skoleelever deltager

  • Eleverne bruger innovations processen "Design to Improve Life"

Droneprojekt med KlimaZirkus

5.A var i skoleåret 2015/2016 med i et droneprojekt sammen med KlimaZirkus. Det kom der en Building Workshop ud af, hvor de lavede installationer til dronebanen på Universe. Se mere her Luft Under Vingerne og her LORT til GULD