Skolerne indsamler rigtig mange data hvert eneste år. Det er tal for Nationale Test, afgangsprøver, trivselsmålinger, fraværsstatistikker, miljøvurderinger og meget mere. Der ligger rigtig meget viden gemt i disse data - hvis ledelse og lærere forstår at læse dem og anvende dem pædagogisk og fremadrettet til gavn for alle skolens elever. 

 

Til dette arbejde har Antvorskov Skole, Flakkebjerg Skole og Hashøjskolen har fået doneret 2 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden til projektet "Håb er ingen strategi - Databaseret læringsledelse i dansk og matematik".