Filmproduktion - Den gode kammerat og mobning

Om projektet

 

Eleverne arbejder med filmproduktion over emnet mobning. De skal lære arbejdsprocessen i en filmproduktion at kende samt få kendskab til teknologierne film-iPads og klippeprogrammet Movie Maker. I løbet af projektet stifter eleverne bekendtskab til forskellige begreber i forbindelse med ansvar i det forpligtende fællesskab - herunder det gode kammeratskab, mobning og antimobningskampagner.

Ved projektets afslutning er det målet, at alle elever har kendskab til begrebet "Det forpligtende fællesskab" og forståelse for, hvad kammeratskab, drillerier og mobning er. 

Elevproduktioner