Filmproduktion på mellemtrinnet

Filmproduktion med fortrykt manus

5. årgang

Alle elever på årgangen skal producere en lille film, der tager udgangspunkt i fortrykt manus og bevæger sig inden for fiktionsgenren. Eleverne udarbejder på baggrund af valg mellem fortrykte manus et færdigt storyboard og gulvplan til en lille film og indspiller denne på skolens udstyr.

Remake af en reklamefilm i samarbejde med en instruktør

4. årgang

Eleverne skal i samarbejde med en professionel instruktør have et indblik i, hvordan film planlægges og laves. Herunder skal eleverne kunne anvende iPad, stativ og computer til produktionen.

 

Forløbet munder ud i en færdig produktion, som bygger på en kendt reklamefilm, hvor eleverne er bag og foran kameraet. Der er ikke replikker i produktionen, da lydsporet fra reklamefilmen anvendes.