FLL - Hydro Dynamics

Om projektet

Hvert år kommer en ny og inspirerende opgave med et samfundsrelevant tema. Til opgaverne findes ingen bestemte svar. Holdene kan arbejde frit, bruge deres opfindsomhed og kreativitet og selv beslutte, hvor stort et arbejde de vil lægge i projektet.

I år handler opgaven om, at forbedre den måde, mennesker finder, transporterer, bruger og bortskaffer vandet på. Kort sagt udforske problemer i det menneskelige vandkredsløb.

Elevproduktioner