FIRST LEGO League

HVAD SIGER LÆRERNE 

OG  ELEVERNE

KONKURRENCEDAGEN

REPORTSKRIVNING

LÆREREN SOM FACILITATOR