FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling

Om projektet

 

2015 var på magne måder verdens vigtigste år. Det var nemlig året, hvor verdens ledere blev enige om en række nye og ekstremt ambitiøse mål for fremtiden: De såkaldte Verdensmål for Bæredygtig Udvikling (ofte bare kaldet Verdensmålene).

Eleverne skal arbejde med Verdensmålene i en projektopgave som forberedelse til den obligatoriske projektopgave i 9. klasse. Under arbejdet skal eleverne lave en problemstilling, som inddrager stofområder, metoder, arbejds- og udtryksformer fra flere fag. Desuden skal de inddrage en teknologi. Forløbet afsluttes med en fremlæggelse af projektopgaven. 

Elevproduktioner