Forløbsdokumenter:

 

Her vil I kunne følge projektet i praksis. De deltagende lærere og skoler vil kunne finde konkrete materialer til brug i projektperioden. Man vil bl.a. kunne finde årshjul og planer for skolernes kompetenceudvikling i dansk og matematik. Her vil også ligge materialer fra allerede afholdte kursusforløb, PPT anvendt til kompetenceudvikling af lærerne samt dagsordner og planer fra møder, konferencer m.v.