Game Maker

I dette tværfaglige projekt i fagene dansk, matematik, engelsk, billedkunst og musik skal eleverne producere deres egne spil i programmet Game Maker. Med programmet får eleverne udvidet deres engelske ordforråd og skal samtidig anvende kendt viden fra matematik til koordinatsystem. I kraft af programmets fokus på billedbehandling og design af spilkarakterer m.m. skal eleverne bruge kompetencer fra billedkundskab. Faget musik bliver også repræsenteret, da eleverne skal vælge og designe både lydeffekter og baggrundsmusik.

Om projektet
Elevproduktioner