Igang med LEGO Space

Kom godt igang med din egen LEGO Education Space-turnering

Hele projektet og den efterfølgende konkurrence fordrer, at man som skole har købt et sæt LEGO MINDSTORMS Education EV3 - Space.

Space-temaet

Eleverne i LEGO Education Space - som man med stort held kan arbejde med allerede fra 3. klasse - arbejder du fra samme overordnede tema og med de samme problemstillinger. Man kan vælge at tage afsæt i de tre forskningsprojekter udformet af rumingeniører, som findes på LEGO Education's hjemmeside.

Se forskningsprojekterne her:​

 

Klassen kan vælge at arbejde med ét forskningsområde eller dele klassen op i grupper, der hver udforsker forskellige områder.

Klassen kan vælge alene at arbejde med emnet i natur/ teknologi over nogle uger, men kan også med stort held inddrage andre fag i arbejdet og evt. nedlægge skemaet en uge for at få ro til at arbejde i dybden med projektet. I løbet af projektet forbereder klassen sig til konkurrencens forskellige dele ved at søge viden, lave forsøg, skrive rapport, lave modeller og plancher samt ikke mindst ved at udfordre det alle etablerede og komme med innovative løsninger på rummets udfordringer. Disse løsninger skal visualiseres, så dommerne efterfølgende kan sætte sig ind i tankerne bag.

 

I LEGO Education Space er der – som i det virkelige liv – intet facit og derfor heller ingen facitliste, så vejene til målet kan være mange og udformes af den enkelte lærer og klasse. Det er det, der gør arbejdet med Space fantastisk, men også vanvittig krævende. Det er i projektforløbet vigtigt, at alle elever stifter bekendtskab med alle konkurrencens dele. Alle elever i klassen skal opnå et vist niveau af programmering. Alle skal undervises i grundprincipperne for naturvidenskabelige undersøgelser, og alle skal kunne skrive en naturfaglig rapport. Ved at ’tvinge’ alle elever gennem konkurrencens dele, er der elever, der får øjnene op for potentialer, de ikke engang selv vidste, at de havde. Vi ønsker ikke, at drengene lærer at programmere, mens pigerne skriver plancher og rapporter.

Lærerkurser

Som et led i et fælles kompetenceløft og videndelingen mellem skolerne, er det vigtigt, at alle lærere, der deltager i LEGO Education Space, mødes en eller to eftermiddage inden projektet går i gang og bliver sat grundigt ind i temaet og projektemnerne. Den ene eftermiddag kan med held gå med inspiration til selve Space-temaet, forskningsopgaverne og det innovative elevarbejde, mens den anden er forbeholdt en introduktion til selve robotkørslen, som ofte fylder meget hos nye lærere, der ikke før har deltaget i projektet. Ved den sidste eftermiddag er det vigtigt, at der er mulighed for 'hands on', så lærerne selv bygger og programmerer robotter og afprøver banen. Man kan åbne de indkøbte sæt her og prøve dem af i fællesskabet, evt. med støtte fra MV-Nordics fantastiske undervisere. Det er netop i dette rum, vi oplever, at lærerne får lov at nørde med hinanden og får mulighed for at give hinanden gode idéer til det videre programmeringsarbejde.

Dommerpanel

For at det kan være en rigtig konkurrence, er der brug for dommere. Inden projektet går i gang og inden konkurrencedagen, skal den arrangerende skole derfor skaffe dommere til dagen. At være dommer i en LEGO Education-konkurrence er noget man gør frivilligt og derfor uden løn og tabt arbejdsfortjeneste. Men det kan være en god ide, at man som arrangør finder sponsorer til at dække gaver til dommerne som tak for hjælpen. Dommerne kan være undervisere, folk i lokalområdet med viden på området samt studerende på de lokale ungdomsuddannelser, der evt. tidligere selv har deltaget i lignende konkurrencer. På alle måder er arbejdet med Space-materialet et arbejde med den åbne skole, hvor skolen byder borgere i det omgivende samfund ind i skolen, med den viden og erfaring de hver især kan bidrage med. På Antvorskov Skole har vi gjort brug af pensionerede lærere og skoleledere, tidligere elever, der nu studerer på HTX eller DTU, undervisere fra den lokale naturskole, kommunale it-vejledere og konsulenter m.fl.

Konkurrencens dele

Selve konkurrencen er en konkurrence i flere dele, som alle afdækker elevernes forskellige kompetencer indenfor det naturvidenskabelige felt. Kompetencer som rummer de fire C’er i det 21. århundrede:

 

 • Critical Thinker – at kunne arbejde med innovative problemløsninger.

 • Creator – at kunne lave visuelle modeller af såvel den faglige viden om rummet som gruppens/klassens innovative idé samt kunne bygge og programmere robotten.

 • Communicator – at kunne formidle den indsamlede viden og forskning for dommerne i såvel mundtlig – faglig formidling, skriftlig - rapport som visuel form – modeller og plancher m.v.

 • Collaborator – at kunne samarbejde og leve op til LEGO Education kerneværdierne.

 

Konkurrencen afvikles på en almindelig skoledag for de deltagende klasser og afholdes på den arrangerende skole. Hvis det er en konkurrence for 3.-4. klasse, er det vigtigt, at dagen ikke bliver for lang - f.eks. fra 8.00-14.00. Hvis det er muligt at skaffe midler gennem sponsorer, kan det være godt at sørge for et oplæg over middag, mens dommerne voterer, meget gerne en oplægsholder, der passer ind i Space-temaet, eller måske ældre elever på skolen, som deltager i andre naturfaglige konkurrencer og er i stand til at formidle.

Robotkørsel

Her skal eleverne, med afsæt i det købte LEGO Education Space sæt, bygge en EV3 MINDSTORMS robot og efterfølgende programmere den, så den kan klare de syv forhindringer på banen. Hver udfordring giver mellem 5 og 15 point, og man kan maksimalt score 95 point på banen. 
Der køres tre indledende runder af 2,5 minutters varighed. De hold, der efter de indledende runder har den bedste score, går videre til semifinalen. I semifinalen gøres konkurrencen en smule sværere, idet scoren fra de to semifinalekørsler lægges sammen. De to hold, der nu har flest point, kører om den endelige finale. I finalen køres to kørsler lige efter hinanden på de to borde, holdene bytter plads efter første kørsel. Det hold der, når de to finalekørsler lægges sammen, har klaret sig bedst, er vinder af robotprisen.

Der nomineres 3 klasser til robotprisen, og der uddeles en 1. og en 2. pris. De får hver en pokal med ind-gravering, så man kan se hvilken pris de har vundet og i hvilket år.

Forskning

I løbet af konkurrencedagen skal alle klasser forbi et lokale, hvor forskningsdommerne (ofte to lokaler med hver et dommerpar) spørger ind til klassens projekt. Klassen vil i praksis ofte være repræsenteret af en gruppe af eleverne, som i slutningen af projektperioden har haft som opgave at specialisere sig i netop denne præsentation. Her formidler de deres naturfaglige viden for dommerne, fremviser deres rapport, som dommerne i forvejen har læst, og fortæller hvad de har været optaget af i deres undersøgelse.


Dommerne lægger i deres vurdering af projektet vægt på elevernes:

 

 • Evne til at definere problemet

 • Indsigt i problemstillingen

 • Innovationsproces

 • Tydelighed i løsningen af problemet

 • Skriftlige formidling i form af rapport

 • Mundtlige formidling i form af selve oplægget.

Der nomineres tre grupper til forskningsprisen, og der uddeles en 1. og en 2. pris til de to dygtigste klasser. De får hver en pokal med indgravering, så man kan se, hvilken pris de har vundet og i hvilket år.

Pit/markedsføring/formidling

Formidlingsprisen/markedsføringsprisen går til det hold, der er bedst til at sælge såvel deres forskning som den innovative løsning på den bedste måde. Her er det vigtigt at være naturfaglig, men det naturfaglige må gerne afspejle sig i kreative formidlingsformer, som passer til aldersgruppen. Man kan lave modeller af rummet, naturfaglige opstillinger som viser produktion af biogas, rumdrivhuse, dyrkningsmetoder på Mars eller måske rumtoiletter, hvor tyngdekraften ikke er et problem. Hver klasse har en PIT, som i praksis kan være et bord med en opslagstavle, hvorpå de kan hænge deres plancher, stille deres modeller m.v. - alt sammen så æstetisk som muligt, så de som klasse sælger deres idé bedst muligt. I løbet af dagen får hver PIT og den gruppe, der har til opgave at bestyre den, besøg af PIT/Markedsføringsdommerne som vil tale med gruppen og spørge ind til arbejdsprocessen.


Dommerne lægger i deres vurdering af projektet vægt på elevernes:

 

 • Evne til at præsentere holdet

 • Evne til at præsentere projektet

 • Holdets kreativitet, humør og entusiasme

Der nomineres tre grupper til formidlingsprisen, og der uddeles en 1. pris til den dygtigste klasse. Klassen får en pokal med indgravering, så man kan se hvilken pris de har vundet og i hvilket år.

Samarbejde

Det er i praksis også PIT-dommerne, der i forbindelse med deres tur rundt i de mange stande, uddeler point til samarbejdsprisen. Samarbejdsprisen går til den klasse, der på bedst måde har levet op til LEGO Eduations kerneværdier:

 

 • Vi er et hold.

 • Det er os, der finder løsningerne med vejledning fra vores holdledere og mentorer.

 • Vi ved, at vores holdledere og mentorer ikke har svar på alt, så vi lærer sammen.

 • Vi værdsætter venskabelig konkurrence.

 • Det, vi lærer, er vigtigere end det, vi kan vinde.

 • Vi deler vores erfaringer med andre.

 • Vi viser professionalisme og samarbejder i alt, vi gør.

 • Vi har det sjovt.

Der lægges i alle konkurrencer i løbet af dagen stor vægt på værdierne. Det er ikke klassens lærer, der skal svare, når dommerne spørger, og det er heller ikke en af eleverne, der tager hele styringen. Det er vigtigt, at der er tale om en holdindsats, hvor alle får og tager plads og yder i fællesskabet.

 

Dommerne lægger i deres vurdering af samarbejdet vægt på elevernes:

 

 • Beskrivelse af arbejdsprocessen

 • Beskrivelse af samarbejdet på holdet

Der nomineres tre klasser til prisen og der uddeles en 1. pris. Klassen får en pokal med indgravering, så man kan se hvilken pris de har vundet og i hvilket år.

Rising Star

Som en ekstra pris til klasser, der har gjort det rigtig godt, men endnu ikke helt er på højde med de bedste, kan uddeles en Rising Star. Det kan være klasser, der har udmærket sig i et bestemt område, men ellers ikke har klaret sig bemærkelsesværdigt i nogle af kategorierne. Det kan også være en skole, der deltager for første gang og ikke helt har lært koderne i konkurrencen endnu, men har vist at de er rigtig godt på vej. Rising Star skal ses som en motivationspris, der kan holde dampen oppe til næste års deltagelse.

Årets LEGO Space Champion-pris

Den klasse, der af dommerne vurderes sammenlagt i alle discipliner at have været den bedste klasse, vinder den prestigefyldte LEGO Space Champion-pris. Også i denne kategori nomineres tre klasser, men kun én kan vinde det eftertragtede trofæ. Ingen klasse kan i LEGO Education-konkurrencer vinde mere end en pris i konkurrencen. Så Champion-prisen går til den klasse, der ud over den pris, de allerede har vundet, vurderes at være den allerbedste på konkurrencedagen.

Medaljer

Det er vigtigt, at alle klasser og lærere går fra dagen med en fornemmelse af 'fairness' og af at have lært, hvad de skal arbejde med fremadrettet, så de med fornyet mod ser næste LEGO Education-konkurrence i møde. Hvis der kan findes sponsorer, er det en god idé at få lavet medaljer til alle de deltagende elever. For nogle elever er det første gang, de modtager en medalje, og nogle elever finder gennem Space-turneringen ud af, at man også kan vinde konkurrencer ved at bruge sin hjerne – en vigtig erfaring at bygge videre på.

Farvel og på gensyn til LEGO Green City

Når man lukker ned efter en fantastisk, men opslidende konkurrencedag og dermed afslutter et spændende projekt, er det vigtigt med en ordentlig evaluering blandt de deltagende lærere, så man som ny arrangør kan lære af sine fejl og gøre næste års konkurrence endnu bedre. Hvis man med projektet arbejder med 3. og 4. årgange, kan man med held veksle mellem LEGO Space det ene år og LEGO Green City det andet år. På den måde er alle deltagende klasser stillet lige i konkurrencen. Ingen har allerede året før arbejdet med samme emne. Robotbanen i LEGO Green City er sværere, men forskningsmæssigt er det et genialt tema i forhold til at tage lokale problemstillinger op. Vi har tidligere i LEGO Green City-konkurrencen haft et tema om lokal vandafledning med udgangspunkt i faren for hyppigere vandstands-stigninger og kraftigere nedbørsmængder, og vi har et andet år arbejdet med vedvarende energikilder med et særligt fokus på solceller.


Desuden bruger vi også Space-turneringen som opvarmning for vores deltagelse i den internationale robotturnering, FIRST LEGO League (FLL).

Mere LEGO Space