Undervisningsforløb i indskolingen

Min verden i tal

0. årgang

Alle elever arbejder med tal og teknologi. Eleverne skal præsenteres for regnehistorier i både mundtlig og skriftlig form. Eleverne introduceres til brugen af udvalgte apps, f.eks. kamera og Skoletube. Eleverne skal skrive regnehistorier i deres hæfter og optage dem på video. 

For at understøtte undervisningen i tal, har vi planlagt forskellige aktiviteter. Vi har lavet CL med talopgaver, værkstedsundervisning samt LEGO More2Math.

Programmering med Bee-Bot i indskolingen

0. årgang

Alle elever arbejder med Bee-Bot med henblik på at lære simpel programmering. Samtidig skal de lære at samarbejde, udvikle ideer, følge instruktioner, lære at finde fejl og derefter håndtere fejlene. Målet er, at alle tør udforske/eksperimentere med Bee-Bot.

Fra Fjerpen til Book-Creator

0. årgang

Alle elever arbejder med udviklingen af skriveteknologier fra fjerpen til i-Pads. Eleverne præsenteres for gammeldags skriveredskaber og efterfølgende for nutidens apps og digitale layouts. Eleverne skal skrive eventyr i skriveprogrammerne WriteReader, Story Visualizer og Book-Creator.

Opfinderspirer

0. årgang

Børnenes frie fantasi skal bringes i spil indenfor en fastsat ramme, gennem en anerkendende og vejledende tilgang, og skal munde ud i en prototype på en opfindelse. 

Lær matematik og problemløsning med LEGO More2Math

0.-3. årgang

I forløbet modtager alle elever et opgaveark med en figur,der skal bygges, samt 3-4 opgaver der skal løses. Opgaverne kan omhandle simpel addition og subtraktion eller problemløsning, der forudsætter, at eleven kender begreber som "mere end" osv.

LEGO StoryStarter

0.-3. årgang

Eleverne arbejder med LEGO StoryStarter med henblik på at udvide samarbejde, kreativitet, fantasi og mundtlig kommunikation.

Rammen for forløbet er en storyline-fortælling i form af en fantastisk fortælling. På baggrund af fælles teknisk forklaring af brug af LEGO StoryStarter vil eleverne få en fælles historie, de selv skal digte videre på.

LEGO We-Do

0.-2. årgang

Alle elever arbejder med LEGO We-Do og tager udgangspunkt i en problemstilling, der opstår via samarbejde med mekanikeren i Flakkebjerg. På den måde inddrages erhvervslivet i arbejdet med at udvikle, designe, bygge og præsentere en løsning. Produktet i LEGO We-Do bruges også til at præsentere projektet med henblik på samarbejde, gensidig respons og formidling til omverdenen.

Rammen for forløbet er, at bidrage til konkrete løsninger, der kan gøre arbejdet som mekaniker lettere.

Project Dash + Eventyr

1. årgang

På baggrund af en fælles præsentation af 'det gode eksempel' skal eleverne i grupper skrive et eventyr, de vil præsentere for de øvrige grupper. Alle elever arbejder gruppebaseret med Dash som programmeringsværktøj med henblik på at samarbejde, programmere, fortælle, præsentere og give gensidig respons på hinandens produkt og fortælling.

Junior FLL - Vand

1. årgang

Målet er at eleverne lærer Lego WeDo at kende, så de er i stand til at konstruere deres egen figur med udgangspunkt i emnet ”affald”. Forløbet afsluttes ved en fremvisning af LEGO-produkt samt deres dokumentation af arbejdsprocessen.

Programmering på 1. årgang

1. årgang

Der arbejdes med ordforråd og en vægordbog i alle klasseværelser. Vi anvender ordbetydningskort for at gøre ordene aktive i elevernes ordforråd.

Afslutningsvis fremlægger eleverne de forskellige programmeringer for deres parallelklasse.

Der arbejdes med teknologierne Dash and Dot, LEGO WeDo 2.0, Book Creator, iPads og More2Math.

Skrivefestival om rummet

1. årgang

Rammen for forløbet er en skrivefestival, hvor eleverne skal arbejde med fiktion og fakta som genre. Eleverne arbejder med genrene ved at producere en fagbog og en fiktiv fortælling, der begge produceres i Book-Creator. Emnet for skrivefestivalen er rummet.

MoreToMath: Mere Matematik - skriv rigtigt

0.-1. årgang

Børnene bliver præsenteret for nye måder at lære at tælle, træne form og figur, samt følge en instruktion/opskrift. Ved hjælp af LEGO bygges og præsenteres opgaven.

Figuren præsenteres gennem brug af Right reader - et lille program, hvor eleven kan filme, børnestave og tage billeder af figuren, samt forklare opgaven mundtligt.

Junior FLL - Vand

2. årgang

Eleverne skal gennemføre “FLL Junior”, hvor de skal opfinde deres egen robot. De skal bruge de grundlæggende funktioner som robotten har: Elevene skal undersøge og iagttage, og formulere løsningsforslag. Udfra deres løsningsforslag, arbejder de med at bygge modeller som en kopi af virkeligheden. 

Junior FLL - "Creature Craze"

1. årgang

Overskriften på årets opgave fra Hjernekraft er “Creature craze”. Hvad kan vi mennesker lære af dyrene, som kan hjælpe os i hverdagen?

Vi skal undersøge hvordan forskellige dyr fungerer, se hvordan de gemmer sig, svømmer hurtigt, skaffer føde, angriber og forsvarer sig. Disse oplysninger skal bruges til at udvikle et hjælpemiddel, som vi mennesker kan have glæde af i hverdagen.

Junior FLL - Affald

1. årgang

Målet er at eleverne lærer Lego WeDo at kende, så de er i stand til at konstruere deres egen figur med udgangspunkt i emnet ”affald”.

Under hele projektugen dokumenterer eleverne deres arbejde i form af billeder og tekst. Forløbet afsluttes ved en fremvisning af legoprodukt samt deres dokumentation af arbejdsprocessen.

Landbrugs-WeDo

1.-2. årgang

Målet med forløbet er at eleverne bliver i stand til at kunne skabe et designløsning i Lego Wedo’s univers, hvor de i programmeringsdelen skal skabe en sekvens af handlinger, som sætter deres robot i stand til at kunne løse opgaver, som landmanden på Falkensten pt selv må udføre manuelt eller som kan designes smartere og dermed effektivisere arbejdsgangene.

Creature Craze - Junior FLL

2. årgang

Eleverne skal gennemføre projektugen “First LEGO league” og gennemføre programmering af en LEGO robot og udfærdige en skriftlig opgave ved brug af den naturvidenskabelige arbejdsmetode.

Robinsonade i Minecraft

2. årgang

Hvordan skaber vi i fællesskab et nyt samfund i Minecraft?

Alle elever arbejder med Minecraft Edu som designværktøj med henblik på at samarbejde, udvikle ideer, bygge, præsentere og give gensidig respons på hinandens konstruktioner og fortællinger.

Rammen for forløbet er en storyline-fortælling i form af en Robinsonade, hvor eleverne skyller i land på en ø, som er en bane designet i Minecraft Edu specielt til forløbet.

Byen på den mystiske ø

2. årgang

Alle elever arbejde med Minecraft Edu som designværktøj med henblik på at samarbejde, udvikle ideer, bygge, præsentere og give gensidig respons på hinandens konstruktioner og fortællinger.Rammen for forløbet er en storylinefortælling i form af, at en gruppe børn skyller i land på ”Den mystiske ø”, som er en bane designet i Minecraft Edu specielt til forløbet.

LEGO WeDo - Waste wise

2. årgang

Eleverne arbejder med LEGO WeDo som et designværktøj. Eleverne skal i forløbet udvikle idéer, bygge og programmere WeDo, og de skal selv komme frem til måder at håndtere eller genbruge skrald. Samtidig skal de lave forskellige produkter til præsentation af produktet, og en beskrivelse af selve arbejdsprocessen. Under forløbet skal de give hinanden respons på konstruktioner, præsentationer og samarbejdsevner.

Talemåder og ordsprog

3. årgang

I projektet arbejdes der med udgangspunkt i programmerne: "MovieMaker" og ”Audacity”. Eleverne arbejder med filmproduktion over emnet sprogforståelse. I løbet af projektet stifter eleverne bekendtskab til forskellige begreber i forbindelse med sprogforståelse, herunder talemåder og ordsprog.

LEGO Space

3. årgang

Eleverne arbejder gruppebaseret med udfordringerne relateret til at overleve og etablere et levested i rummet.

Eleverne arbejder på tværs af klasserne og skal afslutningsvis deltage i en konkurrence, hvor de bedømmes på præsentation, markedsføring og robotkørsel.

Project Dash

3. årgang

Alle elever arbejder gruppebaseret med Dash & Dot som programmeringsværktøj med henblik på at samarbejde, programmere, fortælle, præsentere, quizze og give gensidig respons på hinandens produkt og fortælling.

Rammen for forløbet er en bane med forskellige poster, som skal føre spillere igennem en fortælling suppleret med en quiz.

Mælken - Fra ressource til færdigt produkt

3. årgang

Vi tager udgangspunkt i mælkeproduktion og følger mælkens vej fra produktion til konsumption. På baggrund af fælles dialog i klassen, søgning på nettet, materialer fra CFU, en tur i brugsen (hvad findes der af mælkeprodukter i køledisken?) besøg på Frimandsgaarden (kunne forklare hvad der sker, når køerne bliver malket), skal eleverne i makkerpar indsamle viden og videreformidle den til hinanden igennem teknologier fra SmåP.

Robinsonade på Den mystiske ø

3. årgang

Eleverne arbejder med Minecraft Edu som designværktøj med henblik på at samarbejde, udvikle idéer, bygge, præsentere og give gensidig respons på hinandens konstruktioner og fortællinger. Rammen for forløbet er en fortælling, som en Robinsonade, hvor eleverne skyller i land på "Den mystiske ø".

På baggrund af fælles dialog i klassen og samarbejde i grupper skal eleverne udforske Minecraft/øen og bygge vigtige steder/bygninger, der kan hjælpe dem til at klare på "Den mystiske ø".

.

LEGO Green City

3.-4. årgang

Eleverne skal deltage i LEGO Green City, og skal i forløbet bl.a. arbejde med LEGO Mindstorm, Minecraft og præsentationsværktøjer.

Please reload