LEGO Space

 

Eleverne arbejder gruppebaseret med udfordringerne relateret til at overleve og etablere et levested i rummet.

Som introduktion til forløbet præsenteres eleverne for relevant baggrundsviden om rummet, opbygning og læsning faglitteratur relateret til emnet. De får ligeledes mulighed for at udvikle deres egne innovative projekter, præsentation af eget produkt samt bygge og programmere Lego Mindstorm robotter.

Eleverne arbejder på tværs af klasserne og skal afslutningsvis deltage i en konkurrence, hvor de bedømmes på præsentation, markedsføring og robotkørsel.

Om projektet
Værktøjskasse
Elevproduktion