Matematik

4. årgang
6. årgang
7. årgang
8. årgang
Geometri og måling
Sandsynlighed og statistik

Projektforløb i matematik

Med afsæt i Fælles Måls fire kompetenceområder udvikler vi i løbet af projektet undervisningsforløb med afsæt i en analyse af elevernes, klassernes, årgangenes og skolens faglige huller. 

 

Ved at arbejde med samme kompetenceområde i alle faggrupper skabes mulighed for overførbar viden og fælles sprog på tværs af fagudvalg, årgange og klasser. Ved fx at arbejde med tal og algebra i såvel indskolingen som udskolingen, vil vi kunne se nogle linjer op og ned igennem organisationen vel vidende, at området har forskelligt udtryk på de forskellige klassetrin, og at noget fagfaglig viden vil være mere specifikt for aldersgruppen end andet.