Opfinderspirer

 

 

Børnenes frie fantasi skal bringes i spil indenfor en fastsat ramme, gennem en anerkendende og vejledende tilgang, og skal munde ud i en prototype på en opfindelse. 

Om projektet
Elevproduktioner