Matematik og problemløsning med LEGO More2Math

 

I forløbet modtager alle elever et opgaveark med en figur,der skal bygges, samt 3-4 opgaver der skal løses. Opgaverne kan omhandle simpel addition og subtraktion eller problemløsning, der forudsætter, at eleven kender begreber som "mere end" osv.

Om projektet