Historisk QR-kode sti

Om projektet

 

Eleverne opdeles i grupper, som skal arbejde med hver deres lokalitet i Sørbymagle. Eleverne indsamler data om deres lokalitet ved samtaler og interviews med kontaktpersoner, samt ved læsning af relevante kilder. Ud fra den viden, de får, udarbejder eleverne en oversigt over, hvad de vil formidle videre til lokalområdet. Dernæst udarbejder de deres formidling, som kan være et filmet interview, et filmet indslag, en planche, en fotocollage eller andet. De enkelte produkter gemmes under hver sin QR-kode, som opsættes ved lokaliteterne.