Programmering på 1. årgang

 

Der arbejdes med ordforråd og en vægordbog i alle klasseværelser. Vi anvender ordbetydningskort for at gøre ordene aktive i elevernes ordforråd.

Afslutningsvis fremlægger eleverne de forskellige programmeringer for deres parallelklasse.

Der arbejdes med teknologierne Dash and Dot, LEGO WeDo 2.0, Book Creator, iPads og More2Math.

Om projektet
Værktøjskasse