Verden i bevægelse

Om projektet

 

I 9. klasse arbejder eleverne i en uge, fem sammenhængende dage, med en projektopgave. Eleverne løser en problemstilling, som de selv er med til at formulere.

Eleverne skal anvende de teknologier, som de har arbejdet med i løbet af deres skolegang. De skal være opmærksomme på at skabe sammenhænge mellem den anvendte teknologi og deres problemformulering og produkt.

Værktøjskasse
Elevproduktioner