Undervisningsforløb i overbygningen

Den ordløse kortfilm

7. årgang

Eleverne skal arbejde med at producere en ordløs kortfilm i samarbejde med Station NEXT. Der vil være fagfolk fra Station NEXT, der bidrager med sparring til både elever og lærere i processen. Herudover benytter vi os af værktøjet/hjemmesiden filmlinjen.dk. Forløbet går lige fra den indledende planlægning og idéudvikling af en kortfilm til optagelse og redigering af filmen. 

Edison - Vand på godt og ondt

7. årgang

Vand er en forudsætning for liv. Ikke kun menneskers liv, men alt liv. Både nu og i fremtiden er der mange nye udfordringer med vand. Vi bliver flere mennesker på jorden, vi forbruger mere og det forurener naturen omkring os. Derudover forandrer klimaet sig, fordi temperaturerne stiger.

Årets opgave i Projekt Edison er at finde nye idéer og løsninger på udfordringerne, der kan hjælpe med at håndtere problemstillingerne i forhold til vand på godt og ondt.

Edison - Bedre og sikker trafik

7. årgang

Trafik er blevet en central del af vores hverdag, og handler ikke kun om det, som er på vores veje og cykelstier. Trafik findes også i bygninger, på fortove, på vandet, i luften og alle de steder, hvor mennesker lever. Samtidig bruger vi masser af tid, energi og ressourcer på at transportere os rundt.

Årets opgave i Projekt Edison er at finde nye idéer og løsninger på udfordringerne, som følger med stigende trafik i samfundet, og medtænke sikkerhed, som en del af projekterne.

Edison - Grøn omstilling

7. årgang

Vi lever i en verden, hvor mange af os har let adgang til mange forskellige ting som elektricitet,
mad, tøj, elektronik og meget andet. Siden vi blev et industrisamfund, har vi kunnet producere
ting i store mængder - og noget af det til meget billige penge.

Årets opgave i Projekt Edison er at finde nye idéer og løsninger på udfordringerne, der kan hjælpe med at håndtere problemstillingerne i forhold til grøn omstilling.

Vi spiller

7. årgang

Med udgangspunkt i Design to Improve Life-Kompasset arbejder eleverne med spiludvikling. Eleverne skal designe deres egne spil og have fokus på, hvordan spil udvikles i forhold til målgruppe, design og indhold. Krav til spillende er, at der inddrages teknologi og at der skrives en let forståelig instruktion, så andre kan spille spillene.

Design to Improve Life med BLOK3

7. årgang

Design to Improve Life Kompasset beskriver en iterativ innovationsproces, som bygger på, at produktet bliver testet gennem hele processen. Denne proces har stort fokus på brugeren/modtageren og er mine øjne specielt velegnet til skole/virksomhedssamarbejde.

Molekylær gastronomi - Kartoflens nye klæder

8. årgang

Det overordnede emne er molekynær gastronomi. Ved molekylær gastronomi  arbejder man med molekylerne i maden og ændrer disse. Mange af disse ændringer sker ud fra vores viden om sansernes samspil og forsøg med, hvordan ændringerne påvirker vores smagsoplevelser.

Eleverne bliver introduceret til emnet og teknikkerne, samt for en praktisk og skriftlig opgave, hvor de får en fødevare, som de skal bygge en ret op omkring.

Historier fra din by - dokumentardfilmproduktion

8. årgang

Eleverne skal arbejde med at producere en dokumentarfilm i samarbejde med Station NEXT. Der vil være fagfolk fra Station NEXT som bidrager med sparring til både elever og lærere i processen. Herudover benytter vi os af værktøjet/hjemmesiden filmlinjen.dk. Forløbet går lige fra den indledende planlægning og ideudvikling af en dokumentarfilm til optagelse og redigering af filmen.

Formålet med filmprojektet er, at eleverne får viden om dokumentarfilmen som genre. Som en del af projektet bliver den bedste film fra hver klasse belønnet med en filmlejrskole hos Station NEXT.

Verden omkring os

8. årgang

Tværfagligt projekt med fagene dansk, samfundsfag, geografi, biologi og fysik/kemi. Der inddrages teknologier til forskellige formidlingsformer fra SmåP.

Fable

8. årgangs Science-elever. Forudsætter et basalt kendskab til programmering

Dette forløb tager udgangspunkt i arbejdet med DTU's robot Fable, som skal programmeres til at løse en problemstilling inden for ældre- og plejesektoren. Eleverne skal selv finde en problemstilling og anvende teknologien til at løse deres problemstilling.

Den korte film

8. årgang

Eleverne skal arbejde med at producere en kortfilm i samarbejde med Station NEXT. Der vil være fagfolk fra Station NEXT, som bidrager med sparring til både elever og lærere i processen. Herudover benyttes værktøjet/hjemmesiden filmlinjen.dk. Forløbet går lige fra den indledende planlægning og ideudvikling af en kortfilm, til optagelse og redigering af filmen.

Der er ikke noget overordnet tema, da manuskriptforfatterne arbejder med, at alle elever udvikler deres egen unikke idé.

Robotter i samfundet - Fortid, nutid og fremtid

8. årgang

Det overordnede tema for ugen er ”Robotter i Samfundet”. Grunden til dette er, at området omkring robotudvikling- og forskning stormer fremad og robotter i forskellige udformninger vinder indpas rundt omkring i samfundet. Som en del af klassernes Science undervisning arbejder vi med udvikling - hvordan var det før i tiden, hvordan kom vi hertil og hvor er vi på vej hen?

Projektforløbet har forskellige delelementer i sig, som i løbet af ugen skal munde ud i, at eleverne får en bred og alsidig viden omkring robotter og den aktuelle brug og udvikling, samt får et basalt kendskab til programmering af en VEX-robot.

FN's 17 Verdensmål

9. årgang

Eleverne skal arbejde med FN's 17 Verdensmål i en projektopgave som forberedelse til den obligatoriske projektopgave i 9. klasse. Under arbejdet skal eleverne lave en problemstilling, som inddrager stofområder, metoder, arbejds- og udtryksformer fra flere fag. Desuden skal de inddrage en teknologi. Forløbet afsluttes med en fremlæggelse af projektopgaven. 

Verden i bevægelse

9. årgang

I 9. klasse arbejder eleverne i en uge, fem sammenhængende dage, med en projektopgave. Eleverne løser en problemstilling, som de selv er med til at formulere.

Eleverne skal anvende de teknologier, som de har arbejdet med i løbet af deres skolegang. De skal være opmærksomme på at skabe sammenhænge mellem den anvendte teknologi og deres problemformulering og produkt.

Hjemmesideproduktion - Udvikling af 'værktøj' til studieorganisering

9. årgang

Alle elever arbejder med hjemmesideproduktion, samt udvikling af værktøj til studieorganisering med henblik på afgangsprøven. Undervejs i forløbet vil der være fokus på samarbejde, udvikling af idéer og gensidig respons.

Forløbet bygger på en genrepædagogisk tilgang til arbejdet med multimodale tekster, samt et tidssvarende layout.

Hjemmesideproduktion

9. årgang

Knyttet til problematikken omkring at kommunen skal modtage en del syriske flygtninge – vil vi udvikle et værktøj der hjælper vores nye naboer med hurtigere at falde til og føle sig velkomne.

Ved forløbets start og undervejs vil der være kontakt med Slagelse sprogcenter både fysisk og igennem medier. Forløbet afsluttes ved, at eleverne møder op på Slagelse sprogcenter og præsenterer deres hjemmeside. 

Forløbet bygger på en dialogisk tilgang til at arbejde med multimodale udtryk med vægt på de tre k'er: kollaboration, kreativitet og kommunikation.

Plastik

9. årgang

I Stillehavet er der en gigantisk ø af plastik, der flyder rundt i havet, og dag for dag ophober der sig mere og mere menneskeligt affald. Samtidig er affald og genanvendelse på dagsordenen som aldrig før - også når det kommer til plast. Og med god grund: Plastik er energi- og ressourcekrævende at producere, og affald er derfor en kæmpe ressource.

I forløbet skal eleverne arbejde med udfordringen: "Hvordan man kan udnytte/genanvende værdien fra plastikken i din hverdag på en anderledes måde til gavn for vores samfund?". Opgaven skal de præsentere igennem en hjemmeside.

Please reload