Registreringsark Dansk Udskoling

Dette registreringsark er tænkt som et værktøj til læreren i arbejdet med Gyldendals retskrivningsprøver. Efter hver prøve skrives de samlede resultater for hver fejltype ind i skemaet, så læreren dels for et overblik, hvilke fejltyper der er en generel udfordring for eleverne, og dels danner sig et overblik over progressionen.

Skabeloner til registrering af forskellige data i dansk i overbygningen.